Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Aκολουθώντας αληθινούς δρόμους

1 καταχώριση / 0 new
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΛΕΥΡΙΑ
Aκολουθώντας αληθινούς δρόμους

Οι γυναίκες , πολιτικά όντα καθώς είμαστε, είναι πρέπον να πορευόμαστε θετικά και εναρμονισμένα με τη ζωή. Συμμετέχοντας στις φάσεις που η γη μας έπλασε να μετέχουμε, κερδίζουμε.
Κάθε συγκεκριμένο, απτό αποτέλεσμα εργασίας, βοηθά στο αίσθημα της πραγμάτωσης και της ολοκλήρωσης.
Από την άλλη πλευρά, κάθε στροφή που απομακρύνει από το κοινωνικό γίγνεσθαι έχει ως αποτέλεσμα μια επιπλέον ρυτίδα στο φυσικό γήρας, που είναι επιστρεπτή, μόνο εφόσον εξεταστούν αναλυτικά τα βήματα που προκάλεσαν τη στροφή αυτή και ακυρωθούν σταδιακά. Γιατί δεν είναι τα γεγονότα τα ίδια που μας στενοχωρούν βίαια, και άρα μας γερνούν. Αλλά η ίδια η στάση μας απέναντί τους, και οι διέξοδοι που ανακαλύπτουμε οι ίδιοι εμείς.
Η τέχνη έχει κάθε ρόλο εδώ..Η συζήτηση, με την στήριξη και της τέχνης ώστε να προσδιορίζεται το ποστάρισμα, το βάθος και η ποιότητα του λόγου, είναι η διέξοδος που φέρει αποτέλεσμα εφόσον απευθύνεται στα ανάλογα άτομα την κατάλληλη στιγμή. Όμως να, που δεν προβάλλει η τέχνη ως μοναδικό μέσο έκφρασης για την έμφαση στη δυναμικότητα και τη δημιουργικότητα της γυναίκας. Υπάρχει, φαίνει και ως εναλλακτική οδός η πολιτικοποίηση, η οποία αρχικά τίθεται ως συμμετοχική δραστηριότητα, κατά δεύτερο λόγο ως ένταξη σε φορείς - ομάδες που προωθούν τον πολιτικό λόγο και ενστερνίζονται τις έμπρακτές του συνέχειες - και εντέλει η περίφημη "συμμετοχή στα κοινά" η οποία πετυχαίνεται με ζυμώσεις που προκύπτουν από συνειδητοποιημένα βήματα.
Το κάθε βήμα θα πρέπει με μέθοδο να είναι ενταγμένο στο κοινωνικό πλαίσιο , να μην παραβαίνει τις κοινωνικές νόρμες, και εδώ συμπληρώνει ο ρόλος του δικτύου 'Ελένη Σκούρα' θεωρώ. Για τη γυναίκα, είναι σαφώς επιθυμητή η αυθεντικότητα, η γνησιότητα και η ειλικρίνεια, αντίθετα στα πρότυπα που ο συρμός επιβάλλει ως σήμερα.