Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Καμπάνια της ΓΓΙΦ για τις Αυτοδ. Εκλογές 2010 (2)