Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Καμπάνια του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (2013)