Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Φορείς Δικτύου

Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας

Από τον Απρίλη του 1934, δημιουργήθηκε ο πρώτος Πανελλήνιος Σύλλογος Μαιών. Αφορούσε όλες τις Μαίες ανά την επικράτεια, επιστήμονες αλλά και πρακτικές.

Στις 28-12-1955 ιδρύεται, ο επιστημονικός Σύλλογος Μαιών, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Σ` αυτόν υποχρεούνται όλες οι Μαίες που ασκούν το μαιευτικό επάγγελμα σε όλη την χώρα, να είναι εγγεγραμμένες και να το αποδεικνύουν με την κατ` έτος ανανέωση της μαιευτικής τους ταυτότητες.

Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού

Η Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού (Ε.Σ.Ο.Π.), ως μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση έχει ως αμετακίνητο στόχο τον ορθό σχεδιασμό, και την οργάνωση της ατομικής και οικογενειακής ζωής για ένα ευτυχέστερο μέλλον. Η Ε.Ο.Π. ιδρύθηκε το 1976 και πρωτοστατεί για την αναγνώριση και την διάδοση του θεσμού του οικογενειακού προγραμματισμού και τα μέλη της συμμετέχουν εθελοντικά.

Συνήγορος του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη αρχή. Ιδρύθηκε με το Νόμο 2477/97 και ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Οκτωβρίου 1998. Το νομοθετικό πλαίσιο της λειτουργίας του ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3094/03. Παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν και από το 1998 έχει δεχθεί περισσότερες από 130.000 αναφορές.

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (ΣΕΟ)

Ο Oδηγισμός είναι μία παγκόσμια, αυτόνομη, ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Είναι η "πιο Μεγάλη Παρέα του κόσμου" σε 140 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, 144 χώρες στον κόσμο και 10.000.000 μέλη σε όλη τη γη.

Ο Οδηγισμός είναι ένα παιχνίδι με νόημα. Παρέχει ευκαιρίες σε παιδιά και νέους (ηλικίας από 5 έως 17 ετών) για:

Σελίδες