Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Φορείς Δικτύου

Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)

Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) ιδρύθηκε το 1935 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Αποτελεί τον κορυφαίο ιδεολογικό και συντονιστικό φορέα των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της χώρας, που υποστηρίζει, προωθεί, προάγει τις δραστηριότητές τους και τις εκπροσωπεί σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Πανελλήνιος Σύλλογος Πληροφορικής Δημοσίου (ΠΑΣΥΠΛ)

Ο ΠΑΣΥΠΛ καλύπτει τους εργαζομένους στην Πληροφορική σε Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, Νομαρχίες, Νοσοκομεία, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και Δημόσιες σχολές, Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφάλειας και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 118/2003 (ΦΕΚ 102, τεύχος Α’) και ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών που εδρεύει στην Κόρινθο. Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Σκοπός του Τμήματος είναι η άρτια επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του στα αντικείμενα της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών Σχέσεων, της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ιστορίας, της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και των Νέων Τεχνολογιών.

Πολιτικός Σύνδεσμος Γυναικών

Σκοπός:

Η ενίσχυση της ελληνικής δημοκρατίας, με την προώθηση και εφαρμογή ίσων ευκαιριών και για τα δύο φύλα σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής, με έμφαση στην ισόρροπη συμμετοχή γυναικών/ανδρών, σε όλους τους δημοκρατικούς θεσμούς, δημόσια αξιώματα και κέντρα λήψης αποφάσεων των προβλεπόμενων από το Σύνταγμα της Χώρας μας και από τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικών, νομοθετικών, εκτελεστικών και δικαστικών εξουσιών.

Κύριες δραστηριότητες:

Πρωτοβουλία Γυναίκα και Υγεία

Η πρωτοβουλια Γυναίκα και Υγεία είναι ένας Mη Κυβερνητικός Οργανισμός που δραστηριοποιείται στο χώρο των δικαιωμάτων της Γυναίκας. Ειδικότερα καταπιάνεται με θέματα υγείας, παρέχει συμβουλευτική και αναλαμβάνει δράσεις για την προστασία της υγείας των γυναικών και διενεργεί έρευνες και παρεμβάσεις αναφορικά με παραμέτρους υγείας.

Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος

Εδώ και 91 χρόνια οι Σοροπτιμίστριες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δραστηριοποιούνται για να αλλάξουντη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών, μέσα από  ένα παγκόσμιο δίκτυο μελών αποτελούμενο από γυναίκες με ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και με διεθνείς συνεργασίες.

Είμαστε γυναίκες στην υπηρεσία των γυναικών.

Η Σοροπτιμιστική  Ένωση Ελλάδος στοχεύει στη:

Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού "Άλμα Ζωής"

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «'Αλμα Ζωής» είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και ιδρύθηκε το 1988 από γυναίκες που είχαν βιώσει προσωπικά τον καρκίνο του μαστού. Η μοναδικότητα του έγκειται στο ότι τα μέλη του, οι εθελόντριές καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι γυναίκες με καρκίνο του μαστού.

Σελίδες