Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Φορείς Δικτύου

Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (ΟΣΥΕ)

H Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (ΟΣΥΕ), σύμφωνα με το καταστατικό της, ως κύριους σκοπούς έχει τη συνένωση και συναδέλφωση όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν με σχέση δημοσίου δικαίου σε εμποβιομηχανικά, επαγγελματικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια της Ελλάδας και και τη διαφύλαξη και προαγωγή των υπηρεσιακών, υπαλληλικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων τους.

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΣΥΕ)

Λίγα λόγια για εμάς...

Η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΣΥΕ) ιδρύθηκε το 1986 ύστερα από την διάλυση της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Σωφρονιστικών και Αναμορφωτικών καταστημάτων (ΠΕΥΣΑΚ) η οποία είχε συσταθεί το 1955.

Είναι το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο στα καταστήματα κράτησης. Απαριθμεί 33 πρωτοβάθμια σωματεία με πάνω από 2800 μέλη και είναι μέλος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων

Στις αρχές του 1992, μια μεγάλη ομάδα ατόμων, με κινητικά προβλήματα, με μεγάλη πείρα και προσφορά στον αναπηρικό χώρο, οραματίστηκαν και ίδρυσαν έναν νέο σύγχρονο κοινωνικό φορέα, με την επωνυμία Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων.

Σελίδες