Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Φορείς Δικτύου

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο  από το  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με έδρα την Αθήνα. Συστήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3106/03 με τον τίτλο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Κ.Β.) και με το άρθρο 20 του ν. 3402/05 μετονομάσθηκε σε Ε.Κ.Κ.Α.  Ο Οργανισμός του Κέντρου περιέχεται στο Π.Δ.

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Το ΕΚΚΕ ιδρύθηκε  το 1959 υπό την αιγίδα της UNESCO  και αποτελεί το μόνο δημόσιο ερευνητικό κέντρο της χώρας που θεραπεύει κοινωνικές επιστήμες. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το ΕΚΚΕ έχει δημιουργήσει ερευνητική παράδοση σε πολλά γνωστικά πεδία. Στο χώρο της κοινωνικής γεωγραφίας την παράδοση αυτή θεμελίωσαν στη δεκαετία του 1960 οι μελέτες των γάλλων γεωγράφων και των ελλήνων συνεργατών τους για την αστικοποίηση και τον αγροτικό χώρο.

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000−2006, του Ε.Σ.Π.Α. και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Ε. – Γ.Γ.Ι.Φ.), συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, με την παράγραφο 5(β) του Άρθρου 5 του Ν. 3614/2007. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ασκεί καθήκοντα Δικαιούχου στα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα και καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) κατά την έννοια του Άρθρου 4, του Ν.

Ελληνική Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών

Το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών είναι Διεθνής ΜΚΟ και εκπροσωπεί περισσότερες από 2.500 γυναικείες οργανώσεις με αντιπροσωπείες σε όλα τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε.
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών εκπροσωπεί 50 Οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να λαμβάνει καμία χρηματοδότηση.
Οι Οργανώσεις - Μέλη εργάζονται εθελοντικά σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτιστικής, εργασιακής ζωής με στόχο την ισότιμη και δημοκρατική συμμετοχή και μεταχείριση γυναικών και ανδρών, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ)

Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.) είναι ένα μη-κερδοσκοπικό, επιστημονικό σωματείο που έχει ως βασικό σκοπό του τη βελτίωση της θέσης και του κύρους των γυναικών στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας μας και την ανάδειξη του επιστημονικού τους έργου και της κοινωνικής τους προσφοράς.

Ένωση Αφρικανών Γυναικών

Aims and Objectives

1. To create awareness on various issues concerning the African women and their children living in Greece.
2. To support and fight for our rights especially for the second generation in general.
3. To create mutual bonds of solidarity between Africans and our host the Greeks.
4. To explore and incorporate the rich African woman heritage into the rich Greek heritage.
5. To work hand in hand with various social, NGOs and other Organizations that stand for justice, non racial and friendly society for all.

Ένωση Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ)

Η  Ένωση Γυναικών Ελλάδας είναι μια μαζική γυναικεία Μη Κυβερνητική Οργάνωση εθνικής εμβέλειας.  Αγωνίζεται για την κατάργηση των  κοινωνικών  ανισοτήτων  και την εξάλειψη  κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών. 

Στοχεύει στην κατοχύρωση των κεκτημένων δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά και στη διεύρυνσή τους, στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας  και στην εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής  ζωής τους, με την υιοθέτηση  συγκεκριμένων μέτρων και τη δημιουργία  υποδομών από την πολιτεία.

Σελίδες