Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Φορείς Δικτύου

Γυναικεία Ομάδα Αυτοάμυνας

Η «Γυναικεία Ομάδα Αυτοάμυνας» είναι προσανατολισμένη σε μια διαφορετική αντιμετώπιση του προβλήματος της βίας. Σκοπός μας είναι να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη της βίας μέσω της αυτοπροστασίας των γυναικών και της αντιμετώπισης του κινδύνου, αν και όταν εκδηλωθεί.

ΕΕΔΕ - Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Managers και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ)

Ο Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ), ιδρύθηκε το 1995 και ήταν το έκτο κατά σειρά Ινστιτούτο της ΕΕΔΕ. Μετεξελίχθηκε σε Τομέα το 2009 και αποσκοπεί στη διεύρυνση της γυναικείας παρουσίας στο χώρο του Μάνατζμεντ και των επιχειρήσεων. Αποστολή του ΤΟΓΜΕ είναι να συμβάλλει έμπρακτα στην προώθηση, ανάδειξη και καθιέρωση στην Ελλάδα όσο το δυνατό περισσότερων γυναικών επιχειρηματιών και ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία είναι ο τριτοβάθμιος κοινωνικοσυνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού κινήματος της χώρας. Ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, προκειμένου να υπερασπιστεί θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας και να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο και ισχυρό φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους στην ελληνική Πολιτεία και κοινωνία.

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ)

H Eθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) είναι η τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης του ελληνικού εμπορίου, η οποία εκπροσωπεί το ελληνικό εμπόριο σε πανελλαδική κλίμακα και σε διεθνές επίπεδο. Επιδίωξη της ΕΣΕΕ είναι η προάσπιση των συμφερόντων των μελών της, η ανάδειξη της μεγάλης συνεισφοράς και σημασίας του εμπορίου στην εθνική οικονομία, αλλά και του ρόλου που διαδραματίζει στις νέες συνθήκες διεθνοποίησης της οικονομίας ως βασικός πυλώνας της παραγωγικής διαδικασίας.

Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ)

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, είναι η Αστική Εταιρεία των Επιμελητηρίων της Ελλάδος που δημιουργήθηκε για την προώθηση της επιχειρηματικότητας της γυναίκας, σύμφωνα με το πρότυπο του Ευρωεπιμελητηρίου και τις αποφάσεις της Λισσαβόνας. Πρωταρχικός στόχος του Δικτύου είναι, η ευαισθητοποίηση των Επιμελητηρίων και των επιχειρηματιών-μελών τους σχετικά με τα οφέλη που θα προκύψουν από την πλήρη ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας και την οικονομία.

Σελίδες