Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

A21-Καταργώντας την Αδικία στον 21ο Αιώνα

Διεύθυνση: 
Φράγκων 6-8, 54630 Θεσ/νίκη
Η Α21 Campaign είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη με την επωνυμία «Α21- Καταργώντας την Αδικία στον 21ο Αιώνα», με σκοπό τη δραστηριοποίηση της στην εξάλειψη της δουλείας στον 21ο αιώνα, και συγκεκριμένα της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων.