Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Βία ΣΤΟΠ - Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των δύο Φύλων

Διεύθυνση: 
Κύπρου 12, Καβάλα 65403