Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Αινιάνες Υπάτης - Τμήμα Γυναικών Πολιτιστικού Συλλόγου

Διεύθυνση: 
Υπάτη, 35016