Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

ΕΛΙΑ

Καϊλή Εύα

Parlement Europeen

Βât. Altiero Spinelli

10G342

60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

+32(0)2 28 45613 

+32(0)2 28 49613