Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Νέα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών του Έργου "Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής"

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 05/09/2014

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) διοργανώνει την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014, στο Ξενοδοχείο "ΤΙΤΑΝΙΑ" επιμορφωτικό σεμινάριο για τους/τις εκπαιδευτές/τριες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο του Έργου "Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής".

Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών/τριών

Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών/τριών για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε επίπεδο Θεωρίας και Βιωματικών Εργαστηρίων που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ 375407) βάσει Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 27668/20-11-2013, ΑΔΑ: ΒΛ10ΟΡ9Ζ-ΡΕΡ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» (ΚΩΔ.ΟΠΣ 375407)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε επίπεδο Θεωρίας και Βιωματικών Εργαστηρίων που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ 375407)

Συνάντηση 2ης Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 23/10/2013

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την «Ένταξη της Διάστασης του φύλου στα εκτελεστικά όργανα
και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των πολιτικών φορέων-κομμάτων»

Εκδήλωση της Ένωσης Αφρικανών Γυναικών

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 26/10/2013

Η Ένωση Αφρικανών Γυναικών, το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18:00-24:00, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο: "Διαφορετικοί αλλά Ίσοι".

Συνάντηση 1ης Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 26/09/2013

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες»
στις πολιτικές διαδικασίες και τα κέντρα λήψης αποφάσεων

Σχέδιο Έκθεσης για τις γυναίκες με αναπηρία στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εισηγήτρια: Angelika Werthman

Σχέδιο Έκθεσης για τις γυναίκες με αναπηρία στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εισηγήτρια: Angelika Werthman

Σελίδες

Εγγραφή στο Νέα