Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Νέα

Ανακοίνωση προς τις γυναίκες που αξιοποιούν την Παροχή Δωρεάν Υπηρεσιών Συμβουλευτικής από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Ανακοίνωση προς τις γυναίκες που αξιοποιούν την Παροχή Δωρεάν Υπηρεσιών Συμβουλευτικής από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 31/03/2015

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την "Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες" στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Συνάντηση Θεματικών Ομάδων Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 03/04/2015

Συνάντηση Θεματικών Ομάδων Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την ¨Ένταξη της διάστασης του φύλου στα εκτελεστικά όργανα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των πολιτικών φορέων-κομμάτων" και τη "Διαμόρφωση Νέου Πλαισίου για την Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων"

Διοργάνωση του 3oυ και 4ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 16/01/2015

Διοργάνωση του 3oυ και 4ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δελτίο Τύπου: Επιμορφωτικά Σεμινάρια του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας στην Περιφέρεια Αττικής

Δελτίο Τύπου: Επιμορφωτικά Σεμινάρια του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας στην Περιφέρεια Αττικής

Σελίδες

Εγγραφή στο Νέα