Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Συνάντηση με τα στελέχη των Γραφείων Δικτύωσης-Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ

Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Υπεύθυνης Έργου, κ. Ειρήνης Μάρη και του Μέλους της Ομάδας Έργου, κ. Ναυσικάς Μοσχοβάκου, με τα στελέχη των Γραφείων Δικτύωσης-Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ, κ. Σωτηρία Αποστολάκη, κ. Ελένη Νταλάκα και κ. Ανθή Βαλαβάνη, στα γραφεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Χαρ. Τρικούπη 51 και Βαλτετσίου, Αθήνα). Κεντρικός στόχος της συνάντησης ήταν η αναζήτηση κοινών αξόνων συνεργασίας και η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Η ένταξη των Γραφείων Δικτύωσης-Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην ΕΝΠΕ και στην ΚΕΔΕ στο Δίκτυο "Ελένη Σκούρα" για την ίση συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, θα συνεισφέρει σημαντικά στις εργασίες του Δικτύου, καθώς με τον τρόπο αυτόν θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από τη μέχρι τώρα υλοποίηση του Έργου: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».

Τα Έργα: "Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπρόσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο" και "Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο"  υλοποιούνται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και την ΠΕΤΑ ΑΕ αντίστοιχα, με τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΕΠ "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013").