Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Διοργάνωση 15oυ Επιμορφωτικού Σεμιναρίου - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 20/11/2015

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) διοργανώνει

την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015 (Α΄ Κύκλος),

καθώς και τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 (Β΄ Κύκλος)

στο Ξενοδοχείο Du Lac (Α. Μιαούλη & Ίκκου, Ιωάννινα),

το 15ο επιμορφωτικό σεμινάριο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.