Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Διάφορα

Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών/τριών

Αναρτήθηκε 11/06/2014

Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών/τριών για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε επίπεδο Θεωρίας και Βιωματικών Εργαστηρίων που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ 375407) βάσει Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 27668/20-11-2013, ΑΔΑ: ΒΛ10ΟΡ9Ζ-ΡΕΡ)

Εκδήλωση της Ένωσης Αφρικανών Γυναικών

Αναρτήθηκε 17/10/2013
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 26/10/2013

Η Ένωση Αφρικανών Γυναικών, το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18:00-24:00, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο: "Διαφορετικοί αλλά Ίσοι".

Σχέδιο Έκθεσης για τις γυναίκες με αναπηρία στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εισηγήτρια: Angelika Werthman

Αναρτήθηκε 28/08/2013

Σχέδιο Έκθεσης για τις γυναίκες με αναπηρία στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εισηγήτρια: Angelika Werthman

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Αναρτήθηκε 22/02/2013
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 28/02/2013

Πρώτη συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας του Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις πολιτικές διαδικασίες και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Σελίδες

Εγγραφή στο Διάφορα