Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Ανακοίνωση προς τις γυναίκες που αξιοποιούν την Παροχή Δωρεάν Υπηρεσιών Συμβουλευτικής από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

προς τις γυναίκες που αξιοποιούν την Παροχή Δωρεάν Υπηρεσιών Συμβουλευτικής

από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) στο πλαίσιο του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» προωθεί ένα μοντέλο εξατομικευμένης συμβουλευτικής διαδικασίας και ενδυνάμωσης γυναικών, με την οπτική του φύλου. Στόχο της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί η ουσιαστική υποστήριξη μεγάλου αριθμό γυναικών σε όλη την Ελλάδα μέσα στο έτος 2015.

 

Η συμβουλευτική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεφώνου ή/και τηλεδιάσκεψης (skype) στηρίζεται στην εγκαθίδρυση μιας σχέσης ισοτιμίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στη σύμβουλο και τις συμβουλευόμενες.

 

Πρόκειται για ένα «συμβόλαιο» στο οποίο και τα δύο μέρη συναινούν αμοιβαία. Το συμβόλαιο αυτό περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων- τη διατήρηση του απορρήτου από τη μεριά της συμβούλου, την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος των συμβουλευτικών συναντήσεων (ημέρα και ώρα), καθώς και τον σχεδιασμό του πλάνου εργασίας που θα ακολουθηθεί. Για την συνέπεια και την τήρηση του προγράμματος είναι υπεύθυνες και οι δύο πλευρές.

 

Συχνές μεταθέσεις ή ακυρώσεις συναντήσεων χωρίς προηγούμενη έγκαιρη ενημέρωση της συμβούλου, έχουν ως αποτέλεσμα την δέσμευση του χρόνου της συμβούλου χωρίς όμως να δίνεται η δυνατότητα ο χρόνος αυτός να αξιοποιηθεί από κάποια άλλη ενδιαφερόμενη. Παράλληλα, η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος είναι πιθανό να επηρεάσει τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής διαδικασίας και αυτά να μην είναι ανάλογα των προσδοκιών και των στόχων που τέθηκαν.

 

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να περιορίζονται τέτοιες πρακτικές, με στόχο την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης.

 

Με εκτίμηση

Η Ομάδα Έργου

 

*Όσες γυναίκες επιθυμούν να επωφεληθούν από την παροχή δωρεάν υπηρεσιών συμβουλευτικής μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (210 3898075, 210 3898030) ή με την Σύμβουλο-Ψυχολόγο του Έργου κ. Μαρία Σουρρή (210 9650014).