Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Εργαλεία Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης

Συγγραφέας: Μαρία Σουρρή

Επιμέλεια: Ναυσικά Μοσχοβάκου, Φανή Παπαδοπούλου

Έκδοση: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, Δεκέμβριος 2014

Στο πλαίσιο του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας περιλαμβάνεται η δράση που αφορά στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών Συμβουλευτικής Στήριξης και Ενημέρωσης σε ενδιαφερόμενες γυναίκες. Τα εργαλεία κι οι στόχοι της συγκεκριμένη δράσης παρατίθενται αναλυτικά στο εγχειρίδιο με τίτλο: "Εργαλεία Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης".