Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Διοργάνωση 13ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου στο Δήμο Μαραθώνα