Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Καμπάνια του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (2013)

Καμπάνια του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (2013)

Καμπάνια του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (2013)