Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Καμπάνια της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2010 (2)