Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Ευρωπαϊκή Καμπάνια για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές 2014

Parity Democracy EN

Για περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Καμπάνια για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές 2014 επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://paritydemocracy.eu