Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Βίντεο από τα επιμορφωτικά σεμινάρια της Περιφέρειας Αττικής

ΚΕΘΙ

Βίντεο από τα επιμορφωτικά σεμινάρια της Περιφέρειας Αττικής (Αθήνα, 12-13 Δεκεμβρίου και 19-20 Δεκεμβρίου 2014)